Neprebádané územia II

Hotel Devín - Bratislava (2016)

Po úspechu vo Viedni sa výstava Neprebádané územia na istý čas presunula aj do priestorov Hotela Devín.