Neprebádané územia

Bellart Gallery - Viedeň (2016)

Neprebádané územia boli exkurziou do vnútorného sveta. Snažili sa odhaliť časopriestory, motívy a témy, ktoré doteraz neboli objavené, vyskúšané, ani odžité. Odhrnúť záves poznaného, aby poukázali na drobné fragmenty skryté za oponou viditeľného sveta. Priestory, ktoré nepoznáme. Miesta, ktoré nevidíme. Zákutia, o ktorých existencii len podvedome tušíme a ktoré nás priťahujú svojou tajomnosťou.