Becherateliér

KC Dunaj - Bratislava (2016)

Becherateliér bol projekt Becherovky, v rámci ktorého si ľudia počas jedného mesiaca nechávali prekresliť svoje portréty do retro štýlu. Po jeho skončení sa v KC Dunaji usporiadala slávnostná výstava vytvorená z približne 600 ilustrácií. Z toho približne tretina prešla mojimi rukami.